İSTANBUL – İZMİR OTOYOLU (O5)

161

OTOYOL ACİL YARDIM
7/24

0 850 399 35 05

ÇAĞRI MERKEZİ
Pazartesi - Cumartesi (08:45 - 16:45)

161

OTOYOL ACİL YARDIM
7/24

0 850 399 35 05

ÇAĞRI MERKEZİ
Pazartesi - Cumartesi (08:45 - 16:45)

OTOYOL A.Ş.'NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLKLER

 • Otoyol girişinde (HGS) gişelerinde etiketlerinin sorunlu olması nedeniyle giriş kaydı yapılamayan araçlar ile NAKİT gişelerine giriş yapan araçların tespit edilen plaka bilgisi ile giriş kayıtlarının yapılarak, bilet almaya ihtiyaç duymadan bariyerin açılarak araçların otoyola girişlerinin temini, (Bu geliştirme ile girişte bilet almak zorunda kalan araç sayısı %90 azalmış ve bu araçların otoyola durmak zorunda kalmadan girebilmeleri sağlanmıştır.)
 • Bütün çıkış gişelerinde ön sınıflama sistemi ve gişe çıkışında ikinci bir sınıflama sistemi ile araçların sınıfının tespit edilmesi, (Bu sistemler ile geçiş tamamlanmadan önce ücretin tespit edilerek tahsil edilebilmesi ve geçiş sırasında işlem yapılan araç sınıfının ikinci bir kontrolü sağlanmıştır.)
 • (HGS) çıkış gişelerinde aracın gişe kulvarı içinde ilerleme süresinde maksimum 3sn içinde banka/PTT bünyesindeki etiket hesabına erişilerek bakiye yeterliyse geçiş ücretinin otomatik olarak tahsil edilerek bariyerin açılması, (Bu geliştirme sayesinde etiket bakiyesi yetersiz olan araçların sürücülerinin geçiş ücretinin tahsil edilemediğinin geçiş tamamlanmadan önce farkına varmaları sağlanmış ve bu farkındalığın olmaması halinde yüz yüze kalabilecekleri cezalar yüzünden mağdur olmalarının önüne geçilmiştir.)
 • (HGS) çıkış gişelerinde etiket okunamaması durumunda bile tespit edilen plaka bilgisi vasıtasıyla maksimum 3sn içinde banka etiket hesaplarına erişim sağlanarak bakiyesi yeterliyse geçiş ücretinin otomatik olarak tahsil edilerek bariyerin açılması, (Bu geliştirme sayesinde etiketinde sorun olan araçların eğer hesap bakiyeleri yeterliyse gişede takılmadan ücretlerini ödeyerek geçebilmeleri sağlanmıştır.)
 • İhlalli (Ödemesiz) geçiş yapan araç sahiplerinin OTOYOL A.Ş. Mobil Uygulama ve internet sitesi vasıtasıyla ihlalli (ödemesiz) geçiş sorgulama ve Kredi Kartı ile ödeme yapabilmeleri, (Bu geliştirmeler ile araç sahiplerinin ihlalli (ödemesiz) geçiş takibine yönelik mağduriyeti asgariye indirilmiştir.)
 • Ayrıca, Mobil Uygulama vasıtasıyla otoyol üzerindeki trafik durumunun, büyük ölçekli bakım ve onarım faaliyetlerinin, Otoyol Hizmet Tesislerinde başta akaryakıt/şarj istasyonları ve HGS dolum istasyonları olmak üzere tesis içindeki markaların hangilerinin olduğunun ve yerlerinin takibi, ödenecek ücretin tespiti ile uygulamaya plaka kaydı yapılması halinde kayıt yapılan araçların ihlalli (ödemesiz) geçişlerine dair bildirimlerin otomatik olarak alınabilmesi, (Bu geliştirme ile seyahat öncesi, sırası ve sonrasında ihtiyaç duyulan tüm bilgilere erişim sağlanmıştır.)
 • Geçiş yapan araçların geçiş sonrası işlemlerinin bu konuya özel Robotik İşlem Otomasyonu (RPA) kapsamında geliştirilen özel yazılımla Yapay Zeka (AI) Destekli kontrolü, (Bu geliştirme ile rutin kontrollere yönelik olası insan hatalarının ortadan kaldırılması sağlanmıştır.)
 • İhlalli (Ödemesiz) Geçiş İhtarnamelerinin postaya verilmesinden önce yine Yapay Zeka (AI) Destekli kontrolü, (Bu geliştirme ile bildirim öncesi ihtarnamelerin son bir kez daha kontrol edilmesi sağlanmıştır.)
 • Filo araçlarının İhlalli (Ödemesiz) Geçişlerinin konuya özel geliştirilen İhlalli Geçiş Sorgulama Portalı (İGSP) vasıtasıyla otomatik olarak sorgulanarak ilgili firmalara bildiriminin yapılması, (Bu geliştirme ile her gün tek tek araç sorgusu yapabilmeleri mümkün olmayacak kadar çok sayıda araca sahip nakliye, kiralık araç firmalarının kaydedilen araçlarının tümünün günlük ihlalli (ödemesiz) geçiş sorgularının otomatik yapılarak kendilerine bildirim yapılması sağlanmıştır.)
 • Otoyol üzerinde tesis edilmiş kameralar, sabit ve araç üzerine monte edilmiş mobil meteoroloji istasyonları ile otoyoldaki değişken hava, yol ve trafik durumunun tek merkezden izlenmesi ve elde edilen verilerden sürücüleri ilgilendirenlerin değişken mesaj ve değişken trafik işaretleri vasıtasıyla sürücülerle anlık olarak paylaşılması, (Bu modern sistemler ile değişken durumların tespitler kapsamında sürücülerle anlık olarak paylaşılabilmesi sağlanmıştır.)
 • Otoyolun işletilmesinin en önemli elemanları olan enerji, veri aktarımı, tünel, trafik izleme ve ücret toplama sistemlerine ait altyapıların tam otomasyon kapsamında takibi ve olağan dışı durumlarda (enerji kesintisi, UPS arızası, veri iletişiminde aksaklık vb.) ilgililere otomatik geri bildirim yapılması, (Bu modern sistemler ile sistem arızalarının hizmeti aksatmadan otomatik olarak tespiti sağlanmıştır.)
 • Otoyolda yapılması gereken işlerin özel olarak geliştirilen Otoyol Yönetim Sistemi (OSM) yazılımı ile kayıt ve takibinin yapılması, (Bu geliştirme ile bakım ve onarıma yönelik olan konuların aksatmadan ilgilileri tarafından düzenli olarak takibi ve kayıt altına alınması sağlanmıştır.)